Viltstängsel i Kalmar län

Motion 2019/20:9 av Gudrun Brunegård (KD)

av Gudrun Brunegård (KD)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att det bör sättas upp fler viltstängsel vid vägar med hög olycksfrekvens och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Viltstängsel räddar liv. Ändå saknar många landsvägar fortfarande viltstängsel. I Kalmar län är konsekvenserna av att inte ha viltstängsel tydlig: Kalmar län hör till de län i landet som har minst antal mil viltstängsel draget längs med riksvägar och Europaväg. Samtidigt toppar länet rikets viltolycksstatistik år efter år.

Vid analyser av viltstängslens nytta framträder tydligt att viltstängsel är det mest effektiva sättet att förhindra viltolyckor. För att vara optimalt verkningsfulla bör viltstängslen kombineras med viltvarningssystem samt lösningar som gör att vilt kan ta sig både över och under vägarna för att inte skapa inlåsningseffekter och förskjuta olycksriskerna någon annanstans.

Det är av stor vikt att större vägar med omfattande pendlingstrafik görs säkra att färdas på. Med anledning av de stora samhällskostnader som viltolyckor förorsakar, borde det vara samhällsekonomiskt lönsamt att investera i viltstängsel på de sträckor som i dag är mest olycksdrabbade.

 

 

Gudrun Brunegård (KD)

 

 

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämnad: 2019-09-10 Granskad: 2019-09-10 Hänvisad: 2019-10-11

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)