Vin och Sprits reklammetoder

Motion 2005/06:N377 av Torsten Lindström (kd)

av Torsten Lindström (kd)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som i motionen anförs om alkoholreklam av statligt ägda företag.

Motivering

Under senare år har svensk alkoholpolitik i stort kapsejsat under det att regeringen abdikerat för de alkoholliberala krafterna. I dag skördar alkoholen många offer samtidigt som staten tjänar pengar på alkohol via till exempel Vin och Sprit AB och dess internationella storsäljare Absolut Vodka.

På Sunset Boulevard i Hollywood i Kalifornien finns en gigantisk Absolutflaska som gör reklam för drycken. Namnen Sweden och Vin & Sprit syns förstås väl eftersom reklamen utgörs av en låtsasflaska i jätteförstoring. Regeringens företrädare har tidigare uppgett att en försäljning av Vin & Sprit skulle leda till att kommersiella intressen skulle styra företaget. Uppenbarligen stämmer inte det eftersom det redan är kommersiella intressen som leder företaget under den socialdemokratiska regeringen. Ärligare vore att sälja företaget och koncentrera statens roll till lagstiftarens och opinionsbildarens.

Den typen av reklammetod som ovan nämnts är inte försvarbar om Sverige ska stå för en ansvarsfull alkoholpolitik som skyddar unga människor från att exponeras för reklam för drycken. Snarare går tanken till hyckleri när regeringen med ena handen påstår sig värna människors hälsa, å andra sidan med andra handen främjar internationell ohälsa.

Det ansvariga statsrådet har med anledning av detta till riksdagen i frågesvar anfört:

Jag avser att fortsätta följa att Vin & Sprit AB bedriver sin alkoholverksamhet på ett ansvarsfullt och etiskt sätt och väl inom ramarna för gällande lagstiftning i respektive marknad.

Statsrådets svar är tyvärr ett symptomatiskt tecken på den socialdemokratiska regeringens passiva linje som de facto leder till att människor i vår värld leds in i ökat beroende av alkohol med alla dess följder. Staten bör ta ett större ansvar så länge Vin och Sprit är ägt av svenska staten och se till att reklam för produkterna på ovan beskrivet sätt inte förekommer.

Stockholm den 21 september 2005

Torsten Lindström (kd)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Näringsutskottet

Händelser

Inlämning: 2005-10-05 Hänvisning: 2005-10-13 Bordläggning: 2005-10-13

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)