Vinauktioner

Motion 2000/01:So206 av Per Bill och Birgitta Wistrand (m)

av Per Bill och Birgitta Wistrand (m)
Förslag till riksdagsbeslut
Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen
anförs om att tillåta vinauktioner.
Motiven för vårt förslag
Monopol är i grunden något som aldrig gynnar konsumenterna och
alkohol är inget undantag. Bevisen på att monopolens tid är över är
många och Systembolaget är ett av de kvarvarande resterna av ett förlegat
tänkande om statens lämplighet att bestämma över vuxna människors liv.
I Sverige har Systembolaget monopol trots inträdet i EU vilket på intet
sätt gynnar vinintresserade svenskar. Detta leder till att vinauktioner
gentemot allmänheten är förbjudna i Sverige. Alkoholpolitiken tar inte
hänsyn till globaliseringen där alla idag enkelt kan resa utomlands för att
delta på vinauktioner. Vinauktioner på andra sidan sundet nere i Danmark
där även svenskar deltar är bara ett exempel på hur absurt monopolet är. I
och med att svenskars alkoholvanor blir alltmer kontinentala med en
växande kultiverad mat- och vintradition ter det sig bara som om
nuvarande alkoholpolitik endast ser till politikers styre och inte till
medborgarnas intressen. Svenska kockars internationella framgångar i
tävlingar och de alltmer utbredda vinprovningssällskapen vittnar om
detta. Variation och ökade valmöjligheter skulle skapas om vinauktioner
tilläts. Det är väl knappast denna typ av konsumtion och samlande av
kvalitetsviner som alkoholpolitiken syftar till att förhindra? Utöver de
uppenbara fördelarna med att kunna utveckla och förenkla utövandet av
det positiva vinintresset skulle vinauktioner möjliggöra provning av flera
årgångar av samma vin eller från samma vingårdar och ge möjligheter för
dödsbon och konkursförvaltare att omsätta vinsamlingar till likvida
medel.

Stockholm den 20 september 2000
Per Bill (m)
Birgitta Wistrand (m)
Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Socialutskottet

Händelser

Inlämning: 2000-10-05 Granskning: 2000-10-11 Hänvisning: 2000-10-11 Bordläggning: 2000-10-11

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (2)