Vinster i välfärden

Motion 2021/22:963 av Denis Begic (S)

av Denis Begic (S)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över hur lagstiftning kan säkerställa att skattepengar som är avsedda för vård, skola och omsorg går till det, och detta tillkännager riksdagen för regeringen.

Motivering

Idag kan i princip vem som kan helst starta ett vinstdrivande bolag inom skola, vård och omsorg. Systemet vi har gjort att vinstridrivande friskolekoncerner gör vinst på att ha lägre lärartäthet, sämre löner och färre specialpedagoger. Inom privat driven äldreboendena är lägre bemanning och otrygga anställningar för personalen tyvärr ett faktum. Marknadskrafterna har låtits få fritt spelrum. Vården har splittrats upp och flera skolor har gått i konkurs eller fått stänga efter misskötsel.

Barn och unga är framtiden, det borde därför vara en självklarhet att starta skola där att förbättra skolresultaten och ge dem möjlighet till en bra utbildning går före vinstjakt. Våra äldre som bor på äldreboenden har haft ett långt arbetsliv och förtjänar att på ålderns höst få bästa möjliga vård och omsorg och ett drägligt liv. Våra gemensamma skattepengar ska gå till det de är avsedda för - till att göra skolan, vården och omsorgen bättre.

Denis Begic (S)

Motionen bereds i utskott Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Finansutskottet

Händelser

Inlämnad: 2021-09-29 Granskad: 2021-09-29 Hänvisad: 2021-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)