Vinter-OS

Motion 2021/22:3200 av Per Åsling (C)

av Per Åsling (C)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om nationell samling bakom en svensk ansökan om att få arrangera olympiska vinterspel i Sverige och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Åre arrangerade alpina VM 2007 och 2018. Dessa var på många sätt de största vinter­sportevenemangen i Sverige genom tiderna. 2008 och 2018 stod Östersund värd för skidskytte-VM. Även dessa blev en mycket stor framgång med större publikuppslutning än de mest optimistiska förhoppningarna. Kommentarerna efter de båda stora VM-arrangemangen i Sverige har samstämmigt vitsordat den höga kvaliteten på arrange­mangen, vilket är ett resultat av erfaren och skicklig ledning.

Sverige tillhör stormakterna inom vintersport men har dock ännu inte stått värd för ett olympiskt vinterspel.

Efter de organisatoriska och idrottsliga framgångarna i Åre och Östersund är det nu dags för en nationell samling bakom ett målmedvetet och kraftfullt arbete för att få ett vinter-OS till Sverige. Olympiska spelen är idrottsligt den yttersta symbolen för lusten att anta nya utmaningar, våga lite mer, prova sina gränser. Eftersom Sverige aldrig har stått värd för olympiska vinterspel borde vi rimligen ha mycket goda chanser att till­delas arrangörskapet av ett vinter-OS. Olympiska spelen är en nationell angelägenhet. Därför är det viktigt att idrottsrörelsen får stark uppbackning av regeringen och näringslivet för att verkligen kunna satsa i en offensiv kandidatur.

Ett vinter-OS är en framtidsinvestering som skapar tillväxt och utveckling. Det är det tydliga resultatet från orter som stått som värd tidigare.

Ett svenskt vinter-OS kan med fördel förläggas till flera orter. Detta för att kunna nyttja befintliga anläggningar. I Åre–Östersund finns de naturliga förutsättningarna i form av redan befintliga anläggningar och upparbetad erfarenhet. I närområdet finns också infrastruktur och kompetens för att arrangera. Den svenska OS-ansökan 2019, som Åre effektuerade med Östersund, Falun och Stockholm som medarrangörer, visar på goda möjligheter att arrangera ett ”hållbart” svenskt OS.

Det finns även andra alternativ som skulle kunna prövas. Östersund–Åre–Trondheim skulle vara ett nyskapande koncept, med resurser i geografisk närhet. Ett jämt-trönderskt OS är nu möjligt tack vare ändringar i Internationella Olympiska Kommitténs regelverk.

En satsning på ett svenskt vinter-OS förutsätter att Sveriges Olympiska Kommitté och idrottsrörelsen går i spetsen samt att näringslivet både nationellt och regionalt kraftfullt ställer sig bakom. Det är också av största vikt att berörda kommuner finns med från ett tidigt stadium.

Det är angeläget att både regering och riksdag tydligt tar ställning för att Sverige ska ansöka om att få arrangera vinter-OS. Ett uttalande redan nu om att regeringen och riksdagen principiellt ser positivt på en OS-ansökan till vinterspel är en viktig signal.

 

 

Per Åsling (C)

 

 

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Kulturutskottet

Händelser

Inlämnad: 2021-10-04 Granskad: 2021-10-04 Hänvisad: 2021-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)