Vintertid som standardtid

Motion 2019/20:3343 av Lotta Finstorp (M)

av Lotta Finstorp (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheten att införa den s.k. vintertiden som standardtid i Sverige och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Sedan 1980 har vi haft sommartid i Sverige, och sommartiden regleras i förordning SFS 2001:127 om sommartid. Argumentet för att ställa fram och tillbaka klockan har varit att få möjlighet att vara ute i solljuset längre. Däremot saknas tydliga samhällsekonomiska vinster med omställningen.

Det finns forskning som tyder på att omställningen till sommartid och den timme man förlorar på detta kan ha negativa konsekvenser för människor. Den förlorade sömnen påverkar den interna dygnsrytmen negativt, och det kan ta flera veckor för många att anpassa sig till den nya tiden. Det finns även forskning som visar att risken för trafikolyckor och arbetsplatsolyckor ökar dagarna efter omställningen till sommartid på grund av att flera kör och arbetar trötta. Forskare från Karolinska institutet har även i en undersökning visat att antalet hjärtinfarkter i genomsnitt ökar med cirka fem procent under den första veckan efter omställningen till sommartid.

Istället för denna konstanta tidsomställning borde Sverige ta ett initiativ till att avskaffa denna tidsomställning så att vintertiden istället blir permanent standardtid. Fördelen skulle vara att vi skulle undvika den omställning som sker varje år på våren och hösten.

Jag har lagt denna motion under ett antal år, då att göra sommartid som standardtid. Men efter att ha lyssnat och läst olika argument för vintertid som standardtid, väljer jag nu att lägga fram denna motion istället. 

Regeringen borde därför se över möjligheten att ta ett initiativ på både nationell nivå och EU-nivå för att införa vintertid som standardtid.

Lotta Finstorp (M)

Motionen bereds i utskott Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämnad: 2019-10-03 Granskad: 2019-10-03 Hänvisad: 2019-10-11
Yrkanden (1)