Vissa regler i a-kassan

Motion 2007/08:A267 av Kurt Kvarnström och Anneli Särnblad (s)

av Kurt Kvarnström och Anneli Särnblad (s)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om vissa regler i a-kassan.

Motivering

Målet att alla ska ha ett arbete är det viktigaste i vårt samhälle. I vår strävan att nå dit hoppas vi att personer med lång frånvaro från arbetsmarknaden ska ha möjlighet att komma tillbaka till ett lämpligt arbete.

Många gånger innebär en återgång till arbete från en period med sjukersättning till en början tillfälliga och kortvariga anställningar, och däremellan behov av perioder med a-kasseersättning. Det finns en begränsningsregel i a-kassan om överhoppningsbar tid som innebär att personen som får sin sjukersättning ifrågasatt också riskerar sin inkomst och trygghet. Dessutom har regeringen valt att förkorta denna överhoppningsbara tid.

Vi har under senare år infört regler om att sjukersättningar vart tredje år ska omprövas noggrannare än tidigare. Här tror vi att flera kommer att bedömas ha kvarstående arbetsförmåga i betydligt större utsträckning än tidigare. Om de bedöms kunna komma tillbaka till arbetsmarknaden innebär det också att de inte har kvar sitt tidigare arbete utan är hänvisade till att söka ett nytt på arbetsförmedlingen. Lagen skapar en alldeles onödig konsekvens genom begränsningsregeln om överhoppningsbar tid. Regeln innebär att personen inte har rätt att få a-kasseersättning utan hänvisas till socialbidrag tills han eller hon hittar ett nytt arbete. Den skapar en onödig oro och riskerar att drabba enskilda individer hårt.

Stockholm den 26 september 2007

Kurt Kvarnström (s)

Anneli Särnblad (s)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Arbetsmarknadsutskottet

Händelser

statustext: Ärendet är avslutat Inlämning: 2007-10-02 Hänvisning: 2007-10-16 Bordläggning: 2007-10-16

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)