med anledning av prop. 2013/14:148 Vissa skollagsfrågor

Motion 2013/14:Ub11 av Rossana Dinamarca m.fl. (V)

av Rossana Dinamarca m.fl. (V)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen avslår regeringens förslag om att undantagen från kraven på legitimation och behörighet ska utvidgas (avsnitt 5.2 i propositionen).

Motivering

Regeringen föreslår att undantagen från kraven på legitimation och behörighet för lärare och förskollärare ska utvidgas ytterligare. Denna gång gäller det fristående förskolor och fritidshem som har särskild pedagogisk inriktning. Exempelvis kan det gälla förskolor och fritidshem som använder sig av Waldorfpedagogik.

Vänsterpartiet anser att alla barn har rätt till god och likvärdig utbildning. Samma krav ska ställas på undervisningen i fristående verksamhet som i offentligt driven. Då kan inte kraven på legitimation och behörighet sättas lägre. Redan i dag anges i skollagen undantag för friskolor med särskild pedagogisk inriktning, vilket vi anser är fel. Nu föreslås alltså undantaget utvidgas till att gälla även förskolor och fritidshem. I likhet med exempelvis Barnombudsmannen, Statens skolinspektion, Lärarnas Riksförbund och Lärarförbundet avstyrker vi förslaget.

Riksdagen bör avslå regeringens förslag om att undantagen från kraven på legitimation och behörighet ska utvidgas (avsnitt 5.2 i propositionen). Detta bör riksdagen besluta.

Stockholm den 27 mars 2014

Rossana Dinamarca (V)

Ulla Andersson (V)

Ali Esbati (V)

Christina Höj Larsen (V)

Wiwi-Anne Johansson (V)

Jacob Johnson (V)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Följdmotion Tilldelat: Utbildningsutskottet

Händelser

Inlämning: 2014-03-27 Bordläggning: 2014-04-08 Hänvisning: 2014-04-09

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)