Vitbok om svenska samhällets brott mot hbt-personer

Motion 2021/22:2354 av Robert Hannah (L)

av Robert Hannah (L)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att ta fram en vitbok om hur hbt-personer historiskt behandlats i Sverige och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Vitboken om myndigheternas övergrepp mot och kränkningar av romer i Sverige belyste ett sekel av förtryck. Romernas bosättning och skolgång förhindrades, de registrerades hos myndigheter och i var fjärde romsk familj har någon steriliserats. Förtrycket av romer var regeringspolitik. Systemet med vitbok är ett ytterst bra koncept för Sverige att göra upp med historiskt förtryck av svenska minoritetsgrupper.

En annan grupp vars förtryck varit organiserat statligt är homosexuella, bisexuella och transpersoner (hbt-personer). Samkönade sexuella aktiviteter var olagliga fram till 1944. Först 1972 fick transsexuella möjligheten att på laglig väg byta kön och få hormonterapi. Fram till 1979 ansågs homosexuella vara sjuka och transvestism avklassificerades som sjukdom först 2008. Först 2009 blev det möjligt med samkönade äktenskap. Många fler statliga ingrepp på hbt-personers frihet och rättigheter har begåtts genom åren.

Det är dags för den svenska staten att göra upp med sin historia genom att ta fram en vitbok i ämnet. Det kommer skänka en bättre förståelse för det svenska samhället om hur kampen för hbt-rättigheter har sett ut i Sverige rent historiskt.

Dessutom kan Sverige genom sitt agerande återigen bli en förkämpe för hbt-personers rättigheter i världen eftersom många av de statliga ingrepp som Sverige historiskt ägnat sig åt mot hbt-personers frihet fortfarande praktiseras i majoriteten av världens länder.

Robert Hannah (L)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Arbetsmarknadsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2021-10-01 Granskad: 2021-10-01 Hänvisad: 2021-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)