Vite då förlossningsvård inte kan erbjudas

Motion 2021/22:2002 av Lotta Olsson (M)

av Lotta Olsson (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över lagstiftningen om vem som bär ansvaret för att hänvisa till en förlossningsklinik och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Enligt socialstyrelsen föds det i Sverige mellan 115 000 och 120000 barn, varav ca 3000 av dessa är tvillingfödslar. Precis tidpunkt för när en förlossning ska ske är svårt att veta i förväg, men med relativt stor säkerhet vet man lång tid innan när förlossningen är beräknad med några veckors differens. Därför bör också förlossningssjukvården anpassas efter de beräknade förlossningarna. Det föds vissa tider på året fler barn än andra tider och då behöver också resurser finnas. Vi ser att det förekommer att kvinnor själva tvingas söka olika sjukhus på grund av att plats inte finns på den egna förlossningskliniken då det är dags att föda. Detta är farligt för både mamma och barn. Kvinnor ska kunna beredas plats på en förlossningsklinik då tiden är inne. Därför behöver vi se över om de regioner som inte bereder plats för sina kvinnor på förlossningen ska tvingas att betala någon form av vite för att komma till rätta med problematiken. Att vara säker på att få en plats på en förlossningsavdelning när det är dags är grunden för ett välfärdssamhälle.

Lotta Olsson (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Socialutskottet

Händelser

Inlämnad: 2021-10-01 Granskad: 2021-10-01 Hänvisad: 2021-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)