Vuxna med neuropsykiatriska funktionshinder

Motion 2008/09:So295 av Jan-Olof Larsson (s)

av Jan-Olof Larsson (s)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att arbeta för att säkra en rimlig vård för vuxna med neuropsykiatriska funktionshinder.

Motivering

Personer med neuropsykiatriska funktionshinder, NPF, har bland annat svårigheter i socialt samspel, koncentrationsproblem och inlärningssvårigheter. Till de neuropsykiatriska diagnoserna brukar man till exempel räkna adhd, damp, Aspergers syndrom och autism.

Arbetet med barn som får dessa diagnoser har på många håll kommit ganska långt, men utredningsmöjligheter och vård för vuxna med NPF är ofta oerhört eftersatt. De regionala skillnaderna mellan vilka åtgärder som sätts in är stora, vilket innebär att det spelar stor roll var du bor i landet om du kan få någon vårdinsats över huvudtaget.

Det är en allvarlig diskriminering att förneka en person rätten till bättre hälsa när den finns inom räckhåll. Effektiva åtgärder bör därför diskuteras nationellt. Det bör även övervägas om neurologer inte i högre grad också skulle kunna utreda och behandla NPF, det är inte alltid den psykiatriska vården räcker.

Personer med vissa diagnoser, som adhd, bör kunna få tillgång till habilitering och lagstadgade rättigheter till ökat kommunalt stöd i de fall det behövs för att kunna ge dem förutsättningar för självständigt liv. Likaså bör vårdkvaliteten säkras, och åldersskäl för att inte utreda/behandla problematiken bör inte användas inom modern svensk vårdpolitik.

Vuxna med NPF löper statistiskt sett betydligt ökad risk att hamna vid sidan av samhällets nätverk och hamna i ett livslångt utanförskap. Det måste vi arbeta emot.

Stockholm den 30 september 2008

Jan-Olof Larsson (s)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Socialutskottet

Händelser

Inlämning: 2008-10-02

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)