Yngre universitets läkarutbildning

Motion 2021/22:3733 av Denis Begic m.fl. (S)

av Denis Begic m.fl. (S)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om yngre universitets läkarutbildning och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Sedan 2011 har Örebro universitet rätt att utfärda läkarlegitimation och bedriva läkar­utbildning. De första studenterna utexaminerades våren 2016. Olika utvärderingar av läkarutbildningarna i landet ger Örebro universitet ett högt betyg.

Läkarutbildningen vid Örebro universitet har sedan starten erhållit särskilt dedikerad ersättning för hälften av antagna nybörjarstudenter. Det är viktigt att läkarutbildningen ges goda villkor att klara sitt uppdrag och därför bör det övervägas om Örebro universitet inte framöver bör få en likvärdig, långsiktig och hållbar finansiering.

Läkarbristen i Sverige är påtaglig och utbildningen på Örebro universitet är en viktig del för att klara av att lösa denna brist. Om vi i framtiden ska klara kompetensför­sörjningen i vården i hela landet så är det viktigt att överväga att nyare universitet får likvärdiga förutsättningar med övriga lärosäten när det gäller finansieringen av läkar­utbildning.

 

 

Denis Begic (S)

 

Eva-Lena Jansson (S)

Daniel Andersson (S)

 

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Utbildningsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2021-10-05 Granskad: 2021-10-05 Hänvisad: 2021-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)