Ytterligare åtgärder mot lågkonjunkturen (väckt enligt 3 kap. 13 § riksdagsordningen med anledning av händelse av större vikt)

Motion 2008/09:Fi9 av Lars Ohly m.fl. (v)

av Lars Ohly m.fl. (v)
Motion till riksdagen

2008/09:Fi9

av Lars Ohly m.fl. (v)

Ytterligare åtgärder mot lågkonjunkturen (väckt enligt 3 kap. 13 § riksdagsordningen med anledning av händelse av större vikt)

v026

1 Innehållsförteckning

2 Förslag till riksdagsbeslut 2

3 Motivering 3

4 Turbulensen på de finansiella marknaderna 3

5 Regeringens passivitet 4

6 Vänsterpartiets budgetmotion – en bra grund för ytterligare åtgärder 5

7 Finanspolitiska överväganden 7

8 Vänsterpartiets stimulanspaket 9

8.1 Investeringsstöd till kommunerna 9

8.2 ROT-avdrag 10

8.3 Extra utbetalning av barnbidrag 10

8.4 Riskkapital 10

8.5 Återupprätta arbetslöshetsförsäkringen 11

8.6 Utbildning och aktiv arbetsmarknadspolitik 12

8.6.1 Utbildningsstöd för kompetensutveckling 12

8.6.2 Fler
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat Motionskategori: Händelse Tilldelat: Finansutskottet

Händelser

Inlämning: 2008-11-27 Bordläggning: 2008-11-27 Hänvisning: 2008-11-28
Yrkanden (19)