Votering: betänkande 2012/13:TU2 Transportsystemets inriktning, förslagspunkt 7

Omröstning 2012/13:TU2p7 Planeringsramar för perioden 2014-2025

Planeringsramar för perioden 2014-2025

Votering: betänkande 2012/13:TU2 Transportsystemets inriktning, förslagspunkt 7

Planeringsramar för perioden 2014-2025

Riksdagen a) godkänner vad regeringen föreslår om 1. att den ekonomiska ramen för åtgärder i den statliga transportinfrastrukturen m.m. under perioden 2014-2025 ska uppgå till 522 miljarder kronor och att 281 miljarder kronor av denna ram ska användas till utveckling av transportsystemet, 2. att den ekonomiska ram som avsätts för åtgärder som utvecklar transportsystemet för perioden 2014-2025 får användas för investeringar i statliga järnvägar och vägar, trimningsåtgärder och statlig medfinansiering av vissa regionala kollektivtrafikanläggningar m.m., medfinansiering av stora och strategiska åtgärder i hamnar, farleder och slussar samt räntor och amorteringar för investeringar som finansieras med lån, 3. att det av den ekonomiska ramen ska avsättas 86 miljarder kronor till drift och underhåll av och reinvestering i statliga järnvägar och 155 miljarder kronor till drift och underhåll av statliga vägar inklusive bärighet, tjälsäkring och rekonstruktion av vägar samt till statlig medfinansiering av enskilda vägar, 4. att planeringsramen för investeringar i vissa väg- och järnvägsprojekt, för de delar där kapitalkostnaden finansieras med inkomster från trängselskatt eller vägavgifter, ska uppgå till 53 miljarder kronor för perioden 2010-2025, b) bemyndigar regeringen att efter åtgärdsplaneringen slutligt besluta om fördelningen av medel mellan nationell plan och länsplaner. Därmed bifaller riksdagen proposition 2012/13:25 punkterna 1-5 och avslår motionerna 2012/13:Fi303 av Åsa Romson m.fl. (MP) yrkande 15, 2012/13:T5 av Anders Ygeman m.fl. (S) yrkande 6, 2012/13:T6 av Tony Wiklander och Lars Isovaara (båda SD) yrkande 2, 2012/13:T7 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) yrkandena 8, 9, 11-13, 14 i denna del, 15 och 16, 2012/13:T8 av Anders Ygeman m.fl. (S) yrkandena 1-4, 20 och 22-24, 2012/13:T11 av Åsa Romson m.fl. (MP) yrkandena 7, 8, 12, 14, 15 och 17-20, 2012/13:T291 av Hillevi Larsson (S) i denna del, 2012/13:T375 av Peter Johnsson m.fl. (S), 2012/13:T416 av Mattias Karlsson och Sven-Olof Sällström (båda SD), 2012/13:T422 av Kurt Kvarnström och Peter Hultqvist (båda S), 2012/13:T477 av Anders Ygeman m.fl. (S) yrkandena 2 och 4, 2012/13:T503 av Stina Bergström m.fl. (MP) yrkande 9, 2012/13:T510 av Helena Leander m.fl. (MP) yrkande 6, 2012/13:N311 av Matilda Ernkrans m.fl. (S) yrkande 3 och 2012/13:N400 av Åsa Romson m.fl. (MP) yrkande 7.

Datum: 2012-12-18

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 8 (MP)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S001084
M101051
MP02401
FP23001
C20021
SD00182
V00181
KD17011
PP0000
-0000
Totalt1612415212

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


Ledamotsröster

Namn Parti Valkrets Bänk Avser Röst
Susanne Eberstein SVästernorrlands län1sakfråganAvstår
Ulf Holm MPSkåne läns södra2sakfråganNej
Jan Ertsborn FPHallands län3sakfråganJa
Maria Fälth KDStockholms län4sakfråganJa
Meeri Wasberg SStockholms län5sakfråganAvstår
Per Bill MUppsala län6sakfråganJa
Lena Sommestad SUppsala län7sakfråganAvstår
Yvonne Andersson KDÖstergötlands län8sakfråganAvstår
Gunnar Axén MÖstergötlands län9sakfråganAvstår
Billy Gustafsson SÖstergötlands län10sakfråganAvstår
Kerstin Haglö SBlekinge län11sakfråganAvstår
Marie Granlund SMalmö kommun12sakfråganAvstår
Leif Jakobsson SMalmö kommun13sakfråganAvstår
Hillevi Larsson SMalmö kommun14sakfråganAvstår
Tuve Skånberg KDSkåne läns norra och östra15sakfråganFrånvarande
Christer Nylander FPSkåne läns norra och östra16sakfråganJa
Kerstin Engle SSkåne läns norra och östra17sakfråganAvstår
Åsa Torstensson CVästra Götalands läns västra18sakfråganJa
Jan-Olof Larsson SVästra Götalands läns västra19sakfråganAvstår
Ann-Kristine Johansson SVärmlands län20sakfråganAvstår
Jan-Evert Rådhström MVärmlands län21sakfråganJa
Anders Ahlgren CDalarnas län22sakfråganJa
Raimo Pärssinen SGävleborgs län23sakfråganAvstår
Sven Britton SStockholms kommun24sakfråganAvstår
Björn von Sydow vonSStockholms län25sakfråganAvstår
Marietta de Pourbaix-Lundin deMStockholms län26sakfråganJa
Markus Wiechel SDUppsala län27sakfråganAvstår
Mikael Oscarsson KDUppsala län28sakfråganJa
Agneta Gille SUppsala län29sakfråganAvstår
Betty Malmberg MÖstergötlands län30sakfråganAvstår
Louise Malmström SÖstergötlands län31sakfråganAvstår
Johan Löfstrand SÖstergötlands län32sakfråganAvstår
Mathias Sundin FPÖstergötlands län33sakfråganJa
Annicka Engblom MBlekinge län34sakfråganJa
Allan Widman FPMalmö kommun35sakfråganJa
Kajsa Lunderquist MMalmö kommun36sakfråganJa
Marianne Berg VMalmö kommun37sakfråganAvstår
Anette Åkesson MSkåne läns norra och östra38sakfråganJa
Christer Adelsbo SSkåne läns norra och östra39sakfråganFrånvarande
Lotta Hedström MPSkåne läns norra och östra40sakfråganNej
Lars Tysklind FPVästra Götalands läns västra41sakfråganJa
Catharina Bråkenhielm SVästra Götalands läns västra42sakfråganAvstår
Monica Green SVästra Götalands läns östra43sakfråganAvstår
Urban Ahlin SVästra Götalands läns östra44sakfråganAvstår
Berit Högman SVärmlands län45sakfråganAvstår
Lars Mejern Larsson SVärmlands län46sakfråganAvstår
Kurt Kvarnström SDalarnas län47sakfråganAvstår
Lena Olsson VDalarnas län48sakfråganAvstår
Åsa Lindestam SGävleborgs län49sakfråganAvstår
Caroline Szyber KDStockholms kommun50sakfråganJa
Margareta Cederfelt MStockholms kommun51sakfråganJa
Tommy Waidelich SStockholms län52sakfråganAvstår
Peter Eriksson MPStockholms län53sakfråganNej
Lars Ohly VStockholms län54sakfråganAvstår
Bino Drummond MStockholms län55sakfråganJa
Ulrika Karlsson MUppsala län56sakfråganJa
Jacob Johnson VUppsala län57sakfråganAvstår
Staffan Danielsson CÖstergötlands län58sakfråganJa
Torbjörn Björlund VÖstergötlands län59sakfråganAvstår
Peter Jeppsson SBlekinge län60sakfråganAvstår
Gustav Nilsson MBlekinge län61sakfråganJa
Olof Lavesson MMalmö kommun62sakfråganJa
Patrick Reslow MMalmö kommun63sakfråganJa
Göran Montan MSkåne läns norra och östra64sakfråganJa
Hans Wallmark MSkåne läns norra och östra65sakfråganJa
Hans Hoff SHallands län66sakfråganAvstår
Lars Gustafsson KDHallands län67sakfråganJa
Kenneth G Forslund SVästra Götalands läns västra68sakfråganAvstår
Wiwi-Anne Johansson VVästra Götalands läns västra69sakfråganAvstår
Carina Ohlsson SVästra Götalands läns östra70sakfråganAvstår
Lars Elinderson MVästra Götalands läns östra71sakfråganJa
Erik A Eriksson CVärmlands län72sakfråganJa
Christian Holm MVärmlands län73sakfråganJa
Jan Lindholm MPDalarnas län74sakfråganNej
Carin Runeson SDalarnas län75sakfråganAvstår
Hans Backman FPGävleborgs län76sakfråganJa
Margareta B Kjellin MGävleborgs län77sakfråganJa
Helena Lindahl CVästerbottens län78sakfråganJa
Maria Lundqvist-Brömster FPVästerbottens län79sakfråganJa
Cecilia Brinck MStockholms kommun80sakfråganJa
Anders Ygeman SStockholms kommun81sakfråganAvstår
Christina Zedell SStockholms län82sakfråganAvstår
Kerstin Lundgren CStockholms län83sakfråganJa
Metin Ataseven MStockholms län84sakfråganJa
Yilmaz Kerimo SStockholms län85sakfråganAvstår
Solveig Zander CUppsala län86sakfråganFrånvarande
Helena Leander MPUppsala län87sakfråganNej
Andreas Norlén MÖstergötlands län88sakfråganJa
Finn Bengtsson MÖstergötlands län89sakfråganJa
Jonas Åkerlund SDBlekinge län90sakfråganAvstår
Suzanne Svensson SBlekinge län91sakfråganAvstår
Josef Fransson SDMalmö kommun92sakfråganAvstår
Maria Ferm MPMalmö kommun93sakfråganNej
Per-Ingvar Johnsson CSkåne läns norra och östra94sakfråganJa
Christer Akej MSkåne läns norra och östra95sakfråganJa
Anne Marie Brodén MHallands län96sakfråganJa
Henrik von Sydow vonMHallands län97sakfråganJa
Maria Plass MVästra Götalands läns västra98sakfråganJa
Lars-Arne Staxäng MVästra Götalands läns västra99sakfråganJa
Christer Winbäck FPVästra Götalands läns östra100sakfråganFrånvarande
Cecilia Widegren MVästra Götalands läns östra101sakfråganJa
Nina Larsson FPVärmlands län102sakfråganJa
Bengt Berg VVärmlands län103sakfråganAvstår
Ulf Berg MDalarnas län104sakfråganJa
Peter Hultqvist SDalarnas län105sakfråganAvstår
Bodil Ceballos MPGävleborgs län106sakfråganNej
Ulla Andersson VGävleborgs län107sakfråganAvstår
Ibrahim Baylan SVästerbottens län108sakfråganAvstår
Helén Pettersson SVästerbottens län109sakfråganAvstår
Barbro Westerholm FPStockholms kommun110sakfråganJa
Carl B Hamilton FPStockholms kommun111sakfråganJa
Edip Noyan MStockholms län112sakfråganJa
Mats Pertoft MPStockholms län113sakfråganNej
Mikael Damberg SStockholms län114sakfråganAvstår
Désirée Pethrus KDStockholms län115sakfråganJa
Ismail Kamil FPUppsala län116sakfråganJa
Pyry Niemi SUppsala län117sakfråganAvstår
Anna-Lena Sörenson SÖstergötlands län118sakfråganAvstår
Thoralf Alfsson SDÖstergötlands län119sakfråganAvstår
Christer Engelhardt SGotlands län120sakfråganAvstår
Gustaf Hoffstedt MGotlands län121sakfråganJa
Cristina Husmark Pehrsson MSkåne läns västra122sakfråganJa
Anders Karlsson SSkåne läns västra123sakfråganAvstår
Annelie Karlsson SSkåne läns norra och östra124sakfråganAvstår
Mattias Karlsson SDSkåne läns norra och östra125sakfråganAvstår
Jennie Nilsson SHallands län126sakfråganAvstår
Michael Svensson MHallands län127sakfråganAvstår
Tina Ehn MPVästra Götalands läns västra128sakfråganNej
Roland Utbult KDVästra Götalands läns västra129sakfråganJa
Patrik Björck SVästra Götalands läns östra130sakfråganAvstår
Ulrika Carlsson CVästra Götalands läns östra131sakfråganJa
Stina Bergström MPVärmlands län132sakfråganNej
Pia Hallström MVärmlands län133sakfråganJa
Ann-Britt Åsebol MDalarnas län134sakfråganJa
Roza Güclü Hedin SDalarnas län135sakfråganFrånvarande
Per Svedberg SGävleborgs län136sakfråganAvstår
Tomas Tobé MGävleborgs län137sakfråganJa
Katarina Köhler SVästerbottens län138sakfråganAvstår
Jabar Amin MPVästerbottens län139sakfråganNej
Per Bolund MPStockholms kommun140sakfråganNej
Anton Abele MStockholms kommun141sakfråganJa
Anna Kinberg Batra MStockholms län142sakfråganJa
Maryam Yazdanfar SStockholms län143sakfråganAvstår
Nina Lundström FPStockholms län144sakfråganJa
Anna Steele FPStockholms län145sakfråganJa
Jessika Vilhelmsson MUppsala län146sakfråganJa
Gunnar Hedberg MUppsala län147sakfråganJa
Johan Andersson SÖstergötlands län148sakfråganAvstår
Annika Lillemets MPÖstergötlands län149sakfråganNej
Krister Örnfjäder SKalmar län150sakfråganAvstår
Håkan Juholt SKalmar län151sakfråganAvstår
Kent Härstedt SSkåne läns västra152sakfråganAvstår
Tina Acketoft FPSkåne läns västra153sakfråganJa
Ulf Nilsson FPSkåne läns södra154sakfråganJa
Morgan Johansson SSkåne läns södra155sakfråganAvstår
Agneta Börjesson MPHallands län156sakfråganNej
Ola Johansson CHallands län157sakfråganJa
Ellen Juntti MVästra Götalands läns västra158sakfråganJa
Stefan Caplan MVästra Götalands läns västra159sakfråganJa
Sten Bergheden MVästra Götalands läns östra160sakfråganJa
Annika Eclund KDVästra Götalands läns östra161sakfråganJa
Gunilla Svantorp SVärmlands län162sakfråganAvstår
Jonas Gunnarsson SVärmlands län163sakfråganAvstår
Carl-Oskar Bohlin MDalarnas län164sakfråganJa
Stellan Bojerud SDDalarnas län165sakfråganAvstår
Anders W Jonsson CGävleborgs län166sakfråganJa
Lars Beckman MGävleborgs län167sakfråganJa
Anders Sellström KDVästerbottens län168sakfråganJa
Elisabeth Björnsdotter Rahm MVästerbottens län169sakfråganJa
Veronica Palm SStockholms kommun170sakfråganAvstår
Fredrik Malm FPStockholms kommun171sakfråganJa
Börje Vestlund SStockholms kommun172sakfråganAvstår
Ylva Johansson SStockholms kommun173sakfråganAvstår
Anti Avsan MStockholms län174sakfråganJa
Göran Pettersson MStockholms län175sakfråganJa
Gunnar Andrén FPStockholms län176sakfråganJa
Isabella Jernbeck MStockholms län177sakfråganJa
Peder Wachtmeister MSödermanlands län178sakfråganJa
Roger Tiefensee CSödermanlands län179sakfråganJa
Carina Hägg SJönköpings län180sakfråganAvstår
Andreas Carlson KDJönköpings län181sakfråganJa
Eva Bengtson Skogsberg MKalmar län182sakfråganJa
Anders Åkesson CKalmar län183sakfråganJa
Christin Hagberg SSkåne läns västra184sakfråganAvstår
Ann-Charlotte Hammar Johnsson MSkåne läns västra185sakfråganJa
Bo Bernhardsson SSkåne läns södra186sakfråganAvstår
Ewa Thalén Finné MSkåne läns södra187sakfråganJa
Johan Linander CSkåne läns södra188sakfråganJa
Mikael Jansson SDHallands län189sakfråganAvstår
Jenny Petersson MHallands län190sakfråganJa
Adnan Dibrani SHallands län191sakfråganAvstår
Johnny Skalin SDVästra Götalands läns västra192sakfråganAvstår
Christina Oskarsson SVästra Götalands läns norra193sakfråganAvstår
Rossana Dinamarca VVästra Götalands läns norra194sakfråganAvstår
Anita Brodén FPVästra Götalands läns norra195sakfråganJa
Sten Tolgfors MÖrebro län196sakfråganJa
Johan Pehrson FPÖrebro län197sakfråganJa
Lars Eriksson SVästmanlands län198sakfråganFrånvarande
Pia Nilsson SVästmanlands län199sakfråganAvstår
Richard Jomshof SDGävleborgs län200sakfråganAvstår
Elin Lundgren SGävleborgs län201sakfråganAvstår
Jonas Sjöstedt VVästerbottens län202sakfråganAvstår
Isak From SVästerbottens län203sakfråganAvstår
Edward Riedl MVästerbottens län204sakfråganJa
Siv Holma VNorrbottens län205sakfråganAvstår
Abir Al-Sahlani CStockholms kommun206sakfråganJa
Mats Johansson MStockholms kommun207sakfråganJa
Josefin Brink VStockholms kommun208sakfråganFrånvarande
Mehmet Kaplan MPStockholms kommun209sakfråganNej
Esabelle Dingizian MPStockholms län210sakfråganNej
Mats Gerdau MStockholms län211sakfråganJa
Per Lodenius CStockholms län212sakfråganJa
Karl Sigfrid MStockholms län213sakfråganJa
Fredrik Olovsson SSödermanlands län214sakfråganAvstår
Gunvor G Ericson MPSödermanlands län215sakfråganNej
Irene Oskarsson KDJönköpings län216sakfråganJa
Bengt-Anders Johansson MJönköpings län217sakfråganJa
Désirée Liljevall SKalmar län218sakfråganAvstår
Jan R Andersson MKalmar län219sakfråganJa
Tony Wiklander SDSkåne läns västra220sakfråganFrånvarande
Thomas Finnborg MSkåne läns västra221sakfråganJa
Linda Arvidsson Wemmert MSkåne läns södra222sakfråganJa
Anders Hansson MSkåne läns södra223sakfråganJa
Eva Flyborg FPGöteborgs kommun224sakfråganJa
Cecilia Magnusson MGöteborgs kommun225sakfråganFrånvarande
Annelie Enochson KDGöteborgs kommun226sakfråganJa
Lars Johansson SGöteborgs kommun227sakfråganAvstår
Peter Johnsson SVästra Götalands läns norra228sakfråganAvstår
Annika Qarlsson CVästra Götalands läns norra229sakfråganJa
Peter Rådberg MPVästra Götalands läns norra230sakfråganNej
Mikael Cederbratt MVästra Götalands läns norra231sakfråganJa
Lennart Axelsson SÖrebro län232sakfråganAvstår
Matilda Ernkrans SÖrebro län233sakfråganAvstår
Staffan Anger MVästmanlands län234sakfråganJa
Kent Persson VVästmanlands län235sakfråganAvstår
Olle Thorell SVästmanlands län236sakfråganAvstår
Jessica Polfjärd MVästmanlands län237sakfråganJa
Gunnar Sandberg SJämtlands län238sakfråganAvstår
Marie Nordén SJämtlands län239sakfråganAvstår
Maria Stenberg SNorrbottens län240sakfråganAvstår
Krister Hammarbergh MNorrbottens län241sakfråganJa
Johan Hedin CStockholms kommun242sakfråganJa
Jessica Rosencrantz MStockholms kommun243sakfråganJa
Gustav Blix MStockholms kommun244sakfråganJa
Mohamoud M. Enow MStockholms kommun245sakfråganJa
Fredrik Schulte MStockholms län246sakfråganJa
Emma Henriksson KDStockholms län247sakfråganJa
Björn Samuelson MStockholms län248sakfråganJa
Eliza Roszkowska Öberg MStockholms län249sakfråganJa
Nils Brown MSödermanlands län250sakfråganJa
Caroline Helmersson Olsson SSödermanlands län251sakfråganAvstår
Helene Petersson SJönköpings län252sakfråganAvstår
Emma Carlsson Löfdahl FPJönköpings län253sakfråganJa
Lena Hallengren SKalmar län254sakfråganAvstår
Anders Andersson KDKalmar län255sakfråganJa
Jonas Jacobsson Gjörtler MSkåne läns västra256sakfråganJa
Magnus Ehrencrona MPSkåne läns västra257sakfråganNej
Otto von Arnold vonKDSkåne läns södra258sakfråganJa
Boriana Åberg MSkåne läns södra259sakfråganJa
Cecilia Dalman Eek SGöteborgs kommun260sakfråganAvstår
Gunilla Carlsson SGöteborgs kommun261sakfråganAvstår
Eva Olofsson VGöteborgs kommun262sakfråganAvstår
Hans Rothenberg MGöteborgs kommun263sakfråganJa
Jörgen Hellman SVästra Götalands läns norra264sakfråganAvstår
Penilla Gunther KDVästra Götalands läns norra265sakfråganJa
Henrik Ripa MVästra Götalands läns norra266sakfråganJa
Eva-Lena Jansson SÖrebro län267sakfråganAvstår
Elisabeth Svantesson MÖrebro län268sakfråganJa
Oskar Öholm MÖrebro län269sakfråganJa
Agneta Luttropp MPVästmanlands län270sakfråganFrånvarande
Margareta Larsson SDVästmanlands län271sakfråganAvstår
Roger Haddad FPVästmanlands län272sakfråganJa
Åsa Coenraads MVästmanlands län273sakfråganJa
Per Åsling CJämtlands län274sakfråganAvstår
Saila Quicklund MJämtlands län275sakfråganAvstår
Karin Åström SNorrbottens län276sakfråganAvstår
Leif Pettersson SNorrbottens län277sakfråganAvstår
Johan Forssell MStockholms kommun278sakfråganJa
Rebwar Hassan MPStockholms kommun279sakfråganNej
Amir Adan MStockholms kommun280sakfråganJa
Arhe Hamednaca SStockholms kommun281sakfråganAvstår
Amineh Kakabaveh VStockholms län282sakfråganAvstår
Rune Wikström MStockholms län283sakfråganJa
Ingela Nylund Watz SStockholms län284sakfråganAvstår
Björn Söder SDStockholms län285sakfråganAvstår
Hans Ekström SSödermanlands län286sakfråganAvstår
Lotta Finstorp MSödermanlands län287sakfråganJa
Peter Jutterström MJönköpings län288sakfråganJa
Thomas Strand SJönköpings län289sakfråganAvstår
Jörgen Andersson MKalmar län290sakfråganJa
Karin Nilsson CKronobergs län291sakfråganJa
Tomas Eneroth SKronobergs län292sakfråganAvstår
Carina Adolfsson Elgestam SKronobergs län293sakfråganAvstår
Kerstin Nilsson SSkåne läns södra294sakfråganAvstår
Gunilla Nordgren MSkåne läns södra295sakfråganJa
Pontus Haag MGöteborgs kommun296sakfråganJa
Hans Linde VGöteborgs kommun297sakfråganAvstår
Valter Mutt MPGöteborgs kommun298sakfråganNej
Susanna Haby MGöteborgs kommun299sakfråganJa
Camilla Waltersson Grönvall MVästra Götalands läns norra300sakfråganJa
Erik Almqvist SDVästra Götalands läns norra301sakfråganFrånvarande
Ann-Christin Ahlberg SVästra Götalands läns södra302sakfråganAvstår
Hans Olsson SVästra Götalands läns södra303sakfråganAvstår
Phia Andersson SVästra Götalands läns södra304sakfråganAvstår
Lars-Axel Nordell KDÖrebro län305sakfråganJa
Håkan Bergman SÖrebro län306sakfråganAvstår
Anna Wallén SVästmanlands län307sakfråganAvstår
Eva Sonidsson SVästernorrlands län308sakfråganAvstår
Lena Asplund MVästernorrlands län309sakfråganJa
Jasenko Omanovic SVästernorrlands län310sakfråganAvstår
Eva Lohman MVästernorrlands län311sakfråganAvstår
Fredrik Lundh Sammeli SNorrbottens län312sakfråganFrånvarande
Hannah Bergstedt SNorrbottens län313sakfråganAvstår
Maria Abrahamsson MStockholms kommun314sakfråganJa
Robert Halef KDStockholms kommun315sakfråganJa
Jens Holm VStockholms kommun316sakfråganAvstår
David Lång SDStockholms kommun317sakfråganAvstår
Kent Ekeroth SDStockholms län318sakfråganAvstår
Hanif Bali MStockholms län319sakfråganJa
Carina Herrstedt SDSödermanlands län320sakfråganAvstår
Sara Karlsson SSödermanlands län321sakfråganAvstår
Stefan Käll FPSödermanlands län322sakfråganJa
Helena Bouveng MJönköpings län323sakfråganJa
Göran Lindell CJönköpings län324sakfråganJa
Kew Nordqvist MPJönköpings län325sakfråganNej
Peter Persson SJönköpings län326sakfråganAvstår
Jimmie Åkesson SDJönköpings län327sakfråganAvstår
Katarina Brännström MKronobergs län328sakfråganJa
Clas-Göran Carlsson SKronobergs län329sakfråganAvstår
Johan Hultberg MKronobergs län330sakfråganJa
Julia Kronlid SDSkåne läns södra331sakfråganAvstår
Rickard Nordin CGöteborgs kommun332sakfråganJa
Abdirizak Waberi MGöteborgs kommun333sakfråganJa
Shadiye Heydari SGöteborgs kommun334sakfråganAvstår
Sven-Olof Sällström SDGöteborgs kommun335sakfråganAvstår
Mattias Jonsson SGöteborgs kommun336sakfråganAvstår
Lise Nordin MPGöteborgs kommun337sakfråganNej
Jan Ericson MVästra Götalands läns södra338sakfråganJa
Cecilie Tenfjord-Toftby MVästra Götalands läns södra339sakfråganJa
Ulrik Nilsson MVästra Götalands läns södra340sakfråganJa
Mia Sydow Mölleby VÖrebro län341sakfråganAvstår
Jonas Eriksson MPÖrebro län342sakfråganNej
Per Ramhorn SDÖrebro län343sakfråganAvstår
Ingemar Nilsson SVästernorrlands län344sakfråganAvstår
Christina Karlsson SVästernorrlands län345sakfråganAvstår
Christina Höj Larsen VVästernorrlands län346sakfråganAvstår
Emil Källström CVästernorrlands län347sakfråganAvstår
Sven-Erik Bucht SNorrbottens län348sakfråganAvstår
Johan Johansson MNorrbottens län349sakfråganJa

Omröstningar/voteringar

När kammarens ledamöter tycker olika i en fråga kan kammaren fatta beslut genom omröstning, votering. Här syns det hur alla ledamöterna har röstat i de omröstningar där rösterna har räknats, det vill säga när ledamöterna har röstat genom att trycka på knappar. Det är resultaten från huvudvoteringarna som visas. Förberedande voteringar redovisas i kammarens protokoll.