2000 års ekonomiska vårproposition

Proposition 1999/2000:100

Regeringens proposition

1999/2000:100

2000 års ekonomiska vårproposition

Förslag till riktlinjer för den ekonomiska politiken, utgiftstak,

ändrade anslag för budgetåret 2000, skattefrågor, kommunernas

ekonomi m.m.

Regeringens proposition

1999/2000:100

2000 års ekonomiska vårproposition

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Stockholm den 30 mars 2000

Göran Persson

Bosse Ringholm

(Finansdepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll

Propositionen innehåller regeringens förslag till riktlinjer för den ekonomiska

politiken. Regeringen

föreslår ett utgiftstak för staten på 847 miljarder kronor 2003 samt ett mål för

det finansiella sparandet

i offentlig sektor på 2,0 procent av BNP 2003. Regeringen aviserar inom ramen

för
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat

Händelser

statustext: Ärendet är avslutat Inlämning: 2000-04-13 Bordläggning: 2000-04-13 Hänvisning: 2000-04-14 Motionstid slutar: 2000-04-28

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.

Förslagspunkter (88)
Följdmotioner (72)