2006 års sjöarbetskonvention

Proposition 2011/12:35

2006 års sjöarbetskonvention

Regeringens proposition 2011/12:35

2006 års sjöarbetskonvention

Regeringens proposition 2011/12:35

2006 års sjöarbetskonvention

Prop.

2011/12:35

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Stockholm den 24 november 2011

Fredrik Reinfeldt

Catharina
Elmsäter-Svärd

(Näringsdepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll

I februari 2006 antog FN:s internationella arbetsorganisation (ILO) 2006

års sjöarbetskonvention som ersätter ett antal
ILO-konventioner


sjöfartens område och syftar till att tillförsäkra sjömän drägliga arbets-

och levnadsförhållanden ombord på fartyg. Konventionen reglerar frågor

om bl.a. arbetsmiljö, löner och social trygghet. Dessutom ställs krav på

att vissa fartyg
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat

Händelser

statustext: Ärendet är avslutat Inlämning: 2011-11-29 Bordläggning: 2011-11-30 Hänvisning: 2011-12-01 Motionstid slutar: 2011-12-15

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.

Förslagspunkter (7)