Abort för utländska kvinnor och förebyggande av oönskade graviditeter

Proposition 2006/07:124

Regeringens proposition 2006/07: 124

Abort för utländska kvinnor och förebyggande av

Prop.

oönskade graviditeter

2006/07:124

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Stockholm den 14 juni 2007

Fredrik Reinfeldt

Göran Hägglund

(Socialdepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll

Enligt nuvarande bestämmelser i abortlagen (1974:595) får abort eller avbrytande av havandeskap endast utföras om kvinnan är svensk medborgare eller bosatt i Sverige eller om Socialstyrelsen av särskilda skäl lämnar tillstånd till åtgärden. I propositionen föreslås att abortlagen ändras så att kravet att kvinnan skall vara svensk medborgare eller bosatt i Sverige för att genomgå abort eller avbrytande av havandeskap, tas bort. I likhet med vad som gäller
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat

Händelser

Inlämning: 2007-06-20 Bordläggning: 2007-06-20 Hänvisning: 2007-06-21 Motionstid slutar: 2007-09-21