Aggressionsbrottet i svensk rätt och svensk straffrättslig domsrätt

Proposition 2020/21:204

Aggressionsbrottet i svensk rätt och svensk straffrättslig domsrätt

Regeringens proposition 2020/21:204

Aggressionsbrottet i svensk rätt och svensk

Prop.

straffrättslig domsrätt

2020/21:204

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Stockholm den 27 maj 2021

Stefan Löfven

Morgan Johansson (Justitiedepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll

Att stärka den internationella straffrätten genom att bekämpa straffrihet och verka för lagföring av personer som begår allvarliga brott mot folkrätten är ett viktigt medel för att upprätthålla fred och säkerhet. Sverige har under lång tid varit starkt engagerat för att främja utvecklingen av den internationella humanitära rätten i väpnade konflikter och för att stötta Internationella brottmålsdomstolen
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Propositionen bereds i utskott

Händelser

Inlämnad: 2021-05-28 Bordlagd: 2021-05-28 Hänvisad: 2021-05-31 Motionstid slutar: 2021-06-14

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.

Förslagspunkter (30)