Ändrade bestämmelser om fotografier och fingeravtryck i SIS II-regelverket

Proposition 2020/21:6

Regeringens proposition 2020/21:6

Ändrade bestämmelser om fotografier och

Prop.

fingeravtryck i SIS
II-regelverket

2020/21:6

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Stockholm den 10 september 2020

Stefan Löfven

Morgan Johansson (Justitiedepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll

Regeringen föreslår ändringar i lagen om Schengens informationssystem och utlänningslagen som bl.a. innebär att en utlänning vid en in- eller utresekontroll eller en inre utlänningskontroll ska vara skyldig att låta sig fotograferas och lämna fingeravtryck för att genom en sökning i Schengens informationssystem kunna identifieras om identiteten inte kan fastställas på annat sätt.

Förslagen lämnas med anledning av ändringar i rådets beslut 2007/533/RIF
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Propositionen bereds i utskott

Händelser

statustext: Propositionen bereds i utskott Inlämnad: 2020-09-15 Bordlagd: 2020-09-15 Hänvisad: 2020-09-16 Motionstid slutar: 2020-09-30

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.

Förslagspunkter (2)