Ändrade mervärdesskatteregler vid gränsöverskridande handel mellan företag

Proposition 2018/19:160

Regeringens proposition 2018/19:160

Ändrade mervärdesskatteregler vid

Prop.

gränsöverskridande handel mellan företag

2018/19:160

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Stockholm den 5 september 2019

Stefan Löfven

Magdalena Andersson (Finansdepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen föreslås vissa nya regler och ändringar i mervärdesskattelagen (1994:200) och i skatteförfarandelagen (2011:1244) som gäller gränsöverskridande handel mellan företag inom EU. Förslagen lämnas med anledning av ändringar i mervärdesskattedirektivet (direktiv 2006/112/EG). Det handlar om nya regler om överföring av varor mellan
EU-länder
till s.k. avropslager, dvs. lager som i förväg kända köpare kan plocka varor från vid behov (engelska:
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Propositionen är inlämnad

Händelser

Inlämnad: 2019-09-09 Bordlagd: 2019-09-10 Hänvisad: 2019-09-12 Motionstid slutar: 2019-09-25
Förslagspunkter (2)