Ändrade mervärdesskatteregler vid gränsöverskridande handel mellan företag

Proposition 2018/19:160

Regeringens proposition 2018/19:160

Ändrade mervärdesskatteregler vid

Prop.

gränsöverskridande handel mellan företag

2018/19:160

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Stockholm den 5 september 2019

Stefan Löfven

Magdalena Andersson (Finansdepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen föreslås vissa nya regler och ändringar i mervärdesskattelagen (1994:200) och i skatteförfarandelagen (2011:1244) som gäller gränsöverskridande handel mellan företag inom EU. Förslagen lämnas med anledning av ändringar i mervärdesskattedirektivet (direktiv 2006/112/EG). Det handlar om nya regler om överföring av varor mellan
EU-länder
till s.k. avropslager, dvs. lager som i förväg kända köpare kan plocka varor från vid behov (engelska:
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Propositionen är inlämnad

Händelser

statustext: Propositionen är inlämnad Inlämnad: 2019-09-09 Bordlagd: 2019-09-10 Hänvisad: 2019-09-12 Motionstid slutar: 2019-09-25

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.

Förslagspunkter (2)