Ändrade räntebestämmelser i skattekontosystemet

Proposition 2008/09:181

2008/09:181

2008/09:181

     
     
     
     
     
     
       
       
       
       
       
     
   
     

skattebetalningslagen

   

basräntan.

basräntan.

     

(1997:483)

kommande

kommande

ringsåret.

ningslagen.

     

effekter.

förvaltningsdomstolarna

förvaltningsdomstolarna.

integration.

Adelsohn

skattekontosystemet.

Ärendet är avslutat

Händelser

Inlämning: 2009-04-08 Bordläggning: 2009-04-08 Hänvisning: 2009-04-14 Motionstid slutar: 2009-04-23

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.

Förslagspunkter (1)