Ändring i dubbelbeskattningsavtalet mellan Sverige och Barbados

Proposition 2011/12:169

Regeringens proposition 2011/12:169

Ändring i dubbelbeskattningsavtalet mellan Sverige

Prop.

och Barbados

2011/12:169

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Stockholm den 6 september 2012

Fredrik Reinfeldt

Peter Norman

(Finansdepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen föreslås att riksdagen godkänner ett protokoll undertecknat den 3 november 2011 om ändring i avtalet den 1 juli 1991 mellan Sverige och Barbados för att undvika dubbelbeskattning och förhindra skatteflykt beträffande skatter på inkomst. Det föreslås även att riksdagen antar en lag om ändring i lagen (1991:1510) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Barbados. Ändringen innebär att avtalet, undertecknat den 1 juli 1991, i den lydelse det
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat

Händelser

Inlämning: 2012-09-12 Bordläggning: 2012-09-13 Hänvisning: 2012-09-18 Motionstid slutar: 2012-10-03
Förslagspunkter (2)