Ändring i dubbelbeskattningsavtalet mellan Sverige och Barbados

Proposition 2011/12:169

Regeringens proposition 2011/12:169

Ändring i dubbelbeskattningsavtalet mellan Sverige

Prop.

och Barbados

2011/12:169

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Stockholm den 6 september 2012

Fredrik Reinfeldt

Peter Norman

(Finansdepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen föreslås att riksdagen godkänner ett protokoll undertecknat den 3 november 2011 om ändring i avtalet den 1 juli 1991 mellan Sverige och Barbados för att undvika dubbelbeskattning och förhindra skatteflykt beträffande skatter på inkomst. Det föreslås även att riksdagen antar en lag om ändring i lagen (1991:1510) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Barbados. Ändringen innebär att avtalet, undertecknat den 1 juli 1991, i den lydelse det
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat

Händelser

statustext: Ärendet är avslutat Inlämning: 2012-09-12 Bordläggning: 2012-09-13 Hänvisning: 2012-09-18 Motionstid slutar: 2012-10-03

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.

Förslagspunkter (2)