Ändring i lagen om vägtrafikregister

Proposition 2014/15:143

Regeringens proposition 2014/15:143

Ändring i lagen om vägtrafikregister

Prop.

2014/15:143

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Stockholm den 30 juli 2015

Morgan Johansson

Anna Johansson

(Näringsdepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen föreslås ändringar i lagen (2001:558) om vägtrafikregister.

Ändringsförslagen innebär dels att ändamålen med behandlingen av personuppgifter i vägtrafikregistret förtydligas, dels att den registrerade ska kunna få direktåtkomst till sina egna uppgifter i registret.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2016.

1

Prop. 2014/15:143 Innehållsförteckning

1

Förslag till riksdagsbeslut .................................................................

3
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat

Händelser

statustext: Ärendet är avslutat Inlämnad: 2015-08-04 Bordlagd: 2015-08-27 Hänvisad: 2015-09-03 Motionstid slutar: 2015-09-30

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.

Förslagspunkter (1)