Ändring i skatteavtalet mellan Sverige och Brasilien

Proposition 2019/20:43

Regeringens proposition 2019/20:43

Ändring i skatteavtalet mellan Sverige och

Prop.

Brasilien

2019/20:43

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Stockholm den 21 november 2019

Stefan Löfven

Per Bolund (Finansdepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen föreslås att riksdagen godkänner ett protokoll om ändring i skatteavtalet mellan Sverige och Brasilien för undvikande av dubbelbeskattning beträffande inkomstskatter samt antar en lag om skatteavtal mellan Sverige och Brasilien.

Ändringsprotokollet innebär främst ändrade bestämmelser om uttag av källskatt på betalningar avseende utdelning, ränta och royalty. De begränsande nivåerna för uttag av sådan skatt sänks eller i vissa fall införs. Genom en bestämmelse om
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat

Händelser

statustext: Ärendet är avslutat Inlämnad: 2019-11-26 Bordlagd: 2019-11-26 Hänvisad: 2019-11-27 Motionstid slutar: 2019-12-11

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.

Förslagspunkter (2)