Ändring i skatteavtalet mellan Sverige och Portugal

Proposition 2019/20:5

Regeringens proposition 2019/20:5

Ändring i skatteavtalet mellan Sverige och

Prop.

Portugal

2019/20:5

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Stockholm den 26 september 2019

Stefan Löfven

Magdalena Andersson (Finansdepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen föreslås att riksdagen godkänner ett protokoll om ändring i avtalet mellan Konungariket Sverige och Portugisiska Republiken för undvikande av dubbelbeskattning och förhindrande av skatteflykt beträffande skatter på inkomst samt antar en lag om ändring i lagen (2003:758) om skatteavtal mellan Sverige och Portugal.

Protokollet innebär att pension och annan liknande ersättning avseende tidigare enskild anställning även får beskattas i den stat från vilken den
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Propositionen bereds i utskott

Händelser

Inlämnad: 2019-10-01 Bordlagd: 2019-10-01 Hänvisad: 2019-10-02 Motionstid slutar: 2019-10-16
Förslagspunkter (2)