Ändringar i radio- och tv-lagen

Proposition 2011/12:151

Regeringens proposition 2011/12:151

Ändringar i radio- och
tv-lagen

Prop.

2011/12:151

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Stockholm den 31 maj 2012

Carl Bildt

Beatrice Ask

(Kulturdepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen lämnas förslag till ändringar i radio- och
tv-lagen
(2010:696). Ett av förslagen innebär att lagens bestämmelser om att tvsändningar i viss utsträckning ska göras tillgängliga för personer med funktionsnedsättning ska gälla även för
tv-sändningar
i tråd, dvs. sändningar i kabel- och
ip-nät.
Förslag lämnas också om att det ska vara tillåtet med annonsavbrott som är kortare än en minut i direktsända sportevenemang. I övriga
tv-sändningar
föreslås detta vara tillåtet endast om
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat

Händelser

Inlämning: 2012-06-04 Bordläggning: 2012-06-05 Hänvisning: 2012-06-07 Motionstid slutar: 2012-09-26

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.

Förslagspunkter (1)