Ändringar i regelverket om kapitaltäckning

Proposition 2020/21:36

Ändringar i regelverket om kapitaltäckning

Regeringens proposition 2020/21:36

Ändringar i regelverket om kapitaltäckning

Prop.

2020/21:36

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Stockholm den 14 oktober 2020

Stefan Löfven

Per Bolund (Finansdepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll

Regeringen föreslår åtgärder för att stärka regelverket om kapitaltäckning för kreditinstitut och värdepappersbolag. Genom förslagen anpassas svensk rätt till nya bestämmelser i EU:s tillsynsförordning och genomför i svensk rätt nya regler i EU:s kapitaltäckningsdirektiv.

Det föreslås i huvudsak att

–det ska fattas beslut om särskilda kapitalbaskrav, som ska vara institutspecifika,

–Finansinspektionen ska underrätta instituten om skillnaden mellan
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Propositionen bereds i utskott

Händelser

statustext: Propositionen bereds i utskott Inlämnad: 2020-10-20 Bordlagd: 2020-10-20 Hänvisad: 2020-10-21 Motionstid slutar: 2020-11-04

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.

Förslagspunkter (8)