Anpassning av svensk rätt till EU:s nya system för reseuppgifter och resetillstånd

Proposition 2022/23:66

Anpassning av svensk rätt till EU:s nya system för reseuppgifter och resetillstånd

Regeringens proposition 2022/23:66

Anpassning av svensk rätt till EU:s nya system

Prop.

för reseuppgifter och resetillstånd

2022/23:66

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Stockholm den 23 februari 2023

Ulf Kristersson

Gunnar Strömmer (Justitiedepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll

I september 2018 antogs en
EU-förordning
som innebär att det ska inrättas ett
EU-gemensamt
system för reseuppgifter och resetillstånd. Det nya systemet gäller för tredjelandsmedborgare som är undantagna från kravet på visering för kortare vistelse för att passera de yttre gränserna. Systemet syftar till att möjliggöra en bedömning av om en tredjelandsmedborgares
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Propositionen är inlämnad

Händelser

Inlämnad: 2023-02-28 Bordlagd: 2023-03-07 Hänvisad: 2023-03-08 Motionstid slutar: 2023-03-22

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.

Förslagspunkter (3)