Anpassningar av svensk rätt till EU-förordningen om kliniska läkemedelsprövningar

Proposition 2017/18:196

Anpassningar av svensk rätt till EU-förordningen om kliniska läkemedelsprövningar

Regeringens proposition 2017/18:196

Anpassningar av svensk rätt till EU-

Prop.

förordningen om kliniska läkemedelsprövningar

2017/18:196

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Stockholm den 21 mars 2018

Stefan Löfven

Annika Strandhäll

(Socialdepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll

Propositionen innehåller förslag som syftar till att anpassa svensk rätt till Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 536/2014 av den 16 april 2014 om kliniska prövningar av humanläkemedel och om upp- hävande av direktiv 2001/20/EG. Förordningen trädde i kraft den 16 juni 2014, men datum när den börjar gälla fastställs först när förordningens portal och databas
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat

Händelser

statustext: Ärendet är avslutat Inlämnad: 2018-03-27 Bordlagd: 2018-03-27 Hänvisad: 2018-03-28 Motionstid slutar: 2018-04-11

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.

Förslagspunkter (5)