Anpassningar av vissa författningar inom skatt, tull och exekution till EU:s dataskyddsförordning

Proposition 2017/18:95

Anpassningar av vissa författningar inom skatt, tull och exekution till EU:s dataskyddsförordning

Regeringens proposition 2017/18:95

Anpassningar av vissa författningar inom skatt,

Prop.

tull och exekution till EU:s

2017/18:95

dataskyddsförordning

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Stockholm den 22 februari 2018

Stefan Löfven

Magdalena Andersson

(Finansdepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll

Regeringen lämnar förslag som anpassar lagstiftningen om person- uppgiftsbehandling inom Skatteverkets, Tullverkets och Kronofogde- myndighetens verksamheter till EU:s nya dataskyddsförordning. De flesta förslagen är följder av eller anpassningar till dataskyddsförord- ningen och till att personuppgiftslagen till följd av den nya
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat

Händelser

Inlämnad: 2018-02-27 Bordlagd: 2018-02-27 Hänvisad: 2018-02-28 Motionstid slutar: 2018-03-14
Förslagspunkter (7)