Användningsförbud och avskyltning av fordon med obetalda felparkeringsavgifter

Proposition 2019/20:67

Regeringens proposition 2019/20:67

Användningsförbud och avskyltning av fordon

Prop.

med obetalda felparkeringsavgifter

2019/20:67

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Stockholm den 9 januari 2020

Stefan Löfven

Tomas Eneroth (Infrastrukturdepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen föreslås att det ska bli förbjudet att använda ett fordon med obetalda felparkeringsavgifter och att en polisman eller en bilinspektör ska ta hand om fordonets registreringsskyltar om användningsförbudet överträds. Vidare föreslås vissa mindre ändringar som rör rätten att ta fordon i anspråk för fordringar på vissa skatter och avgifter.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2021.

1

Prop. 2019/20:67

2

Innehållsförteckning

1
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat

Händelser

statustext: Ärendet är avslutat Inlämnad: 2020-01-14 Bordlagd: 2020-01-14 Hänvisad: 2020-01-15 Motionstid slutar: 2020-01-29

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.

Förslagspunkter (2)