Associeringsavtal mellan Europeiska unionen, Europeiska atomenergigemenskapen och deras medlemsstater, å ena sidan, och Ukraina, å andra sidan

Proposition 2013/14:249

prop 2013/14 249 d3

KN 2008

VARUSLAG

Bastullsats

Kategori

9018

Instrument och apparater som används för medicinskt, kirurgiskt, dentalt eller veterinärt bruk, inbegripet

scintigrafer, andra elektromedicinska apparater samt instrument för synprovning

- Apparater för elektrodiagnostik (inbegripet apparater för undersökning eller kontroll av fysiologiska

parametrar)

9018 11 00

--
Elektrokardiografer

Fri

0

9018 12 00

--
Ultraljudscanners

Fri

0

9018 13 00

--
Apparater för bildåtergivning genom magnetresonans

Fri

0

9018 14 00

--
Scintigrafer

Fri

0

9018 19

--
Andra

9018 19 10

---
Apparater för samtidig övervakning av två eller flera parametrar

Fri

0

9018 19 90

---
Andra

Fri

0

9018
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.