Associeringsavtal mellan Europeiska unionen, Europeiska atomenergigemenskapen och deras medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Moldavien, å andra sidan

Proposition 2013/14:250

prop 2013/14 250 d2

Prop. 2013/14:250

Bilaga

BILAGA
XVIII-B

ERKÄNNANDE AV STATUS FÖR SKADEGÖRARE, SKADEGÖRARFRIA OMRÅDEN

OCH SKYDDADE ZONER

A.

Erkännande av status för skadegörare

Varje part ska fastställa och meddela en förteckning över skadegörare baserad på följande principer:

1.

Skadegörare som inte konstaterats i någon del av partens territorium.

2.

Skadegörare som konstaterats i någon del av partens territorium och som står under officiell kontroll.

3.

Skadegörare som konstaterats i någon del av partens territorium, som står under officiell kontroll och för vilka skadegörarfria områden/skyddade zoner har upprättats.

Varje förändring av förteckningen över status för skadegörare ska utan dröjsmål meddelas till den andra parten om den inte
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.