Återbetalning av medlemsinsatser i arbetskooperativ

Proposition 2017/18:253

Regeringens proposition 2017/18:253

Återbetalning av medlemsinsatser i

Prop.

arbetskooperativ

2017/18:253

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Stockholm den 26 april 2018

Stefan Löfven

Heléne Fritzon

(Justitiedepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll

Regeringen föreslår att arbetskooperativa ekonomiska föreningar ska kunna betala tillbaka en medlemsinsats med ett högre belopp än insatsens nominella värde. Det innebär att en medlem ska kunna få del av den värdeökning som skett i föreningen när han eller hon lämnar föreningen. Det som betalas ut ska dock inte få överstiga medlemmens andel av föreningens eget kapital vid den tidpunkt då medlemmen går ur föreningen.

Förslaget omfattar alla ekonomiska föreningar som kännetecknas
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat

Händelser

Inlämnad: 2018-05-02 Bordlagd: 2018-05-02 Hänvisad: 2018-05-03 Motionstid slutar: 2018-05-17
Förslagspunkter (6)