Åtgärder mot missbruk av reglerna för arbetskraftsinvandring

Proposition 2013/14:227

Regeringens proposition 2013/14:227

Åtgärder mot missbruk av reglerna

Prop.

för arbetskraftsinvandring

2013/14:227

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Stockholm den 30 april 2014

Fredrik Reinfeldt

Tobias Billström

(Justitiedepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen lämnas förslag till vissa åtgärder som syftar till att upptäcka och stoppa missbruk av reglerna för arbetskraftsinvandring.

Regeringen bedömer att det bör införas en straffsanktionerad skyldighet för arbetsgivare att lämna uppgift till Migrationsverket om de anställningsvillkor som gäller för utländska arbetstagare som beviljats arbetstillstånd enligt reglerna för arbetskraftsinvandring. Förslag som möjliggör en sådan reglering lämnas.

Det
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat

Händelser

Inlämning: 2014-05-05 Bordläggning: 2014-05-05 Hänvisning: 2014-05-06 Motionstid slutar: 2014-05-20

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.