Avgränsning av elnätsverksamhet

Proposition 2008/09:216

2008/09:216

koncern.

(1997:857)

följande

uttagspunkter.

dotterföretag.

denna

författningskommentaren.

distributionssystem

ska

system.

vakningsplan.

system.

ramarna

integrerade

koncernen.

2008

nätet

elmarknadsdirektivets

el.

koncern.

betala

koncernförhållanden.

”löpande

löpande

motsvarande

övervägas.

upplysningar.

prövning.

stämmelser.

domstolarna.

andra.

finns.

förslaget.

ekonomiska

politiska

stycket.

i

samheten.

betala

företagets

integrerade

uttagspunkter.

uttagspunkter.

samhet.

följande

uttagspunkter.

företaget.

följande

uttagspunkter.

nätet.

Lindholm.

grafens

elleverantör.

sådana

rättsliga

följande

nätet.

Tolgfors.

samhet.

Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat

Händelser

statustext: Ärendet är avslutat Inlämning: 2009-06-05 Bordläggning: 2009-06-05 Hänvisning: 2009-06-08 Motionstid slutar: 2009-06-22

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.

Förslagspunkter (1)