Avskaffat krav på tillstånd för offentlig danstillställning på plats som inte är offentlig

Proposition 2022/23:67

Regeringens proposition 2022/23:67

Avskaffat krav på tillstånd för offentlig

Prop.

danstillställning på plats som inte är offentlig

2022/23:67

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Stockholm den 9 mars 2023

Ulf Kristersson

Pål Jonson (Justitiedepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll

I dag krävs tillstånd för att anordna en offentlig danstillställning, oavsett var den hålls och utan hänsyn till danstillställningens art eller omfattning. Tillståndskravet upplevs av arrangörer som föråldrat, baserat på en moralistisk utgångspunkt som inte längre delas av allmänhet och riksdag, och som en administrativ börda. Detta påverkar regelverkets legitimitet och det kan ifrågasättas om tillståndskravet är ett proportionerligt ingrepp i enskildas
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Propositionen är inlämnad

Händelser

Inlämnad: 2023-03-14 Bordlagd: 2023-03-14 Hänvisad: 2023-03-15 Motionstid slutar: 2023-03-29

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.

Förslagspunkter (1)