Avtal om politisk dialog och samarbete mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Kuba, å andra sidan

Proposition 2018/19:156

Regeringens proposition 2018/19:156

Avtal om politisk dialog och samarbete mellan

Prop.

Europeiska unionen och dess medlemsstater, å

2018/19:156

ena sidan, och Republiken Kuba, å andra sidan

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Stockholm den 18 juli 2019

Morgan Johansson

Peter Eriksson (Utrikesdepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen föreslås att riksdagen godkänner avtalet om politisk dialog och samarbete mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Kuba, å andra sidan. Förhandlingarna om ett avtal inleddes 2014 och i december 2016 undertecknade parterna ett färdigt avtal. Den 5 juli 2017 godkände Europaparlamentet avtalet, som började tillämpas provisoriskt mellan EU och
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Propositionen är inlämnad

Händelser

Inlämnad: 2019-07-25 Bordlagd: 2019-08-29 Hänvisad: 2019-09-05 Motionstid slutar: 2019-09-25
Förslagspunkter (1)