Avtal om politisk dialog och samarbete mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Kuba, å andra sidan

Proposition 2018/19:156

Regeringens proposition 2018/19:156

Avtal om politisk dialog och samarbete mellan

Prop.

Europeiska unionen och dess medlemsstater, å

2018/19:156

ena sidan, och Republiken Kuba, å andra sidan

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Stockholm den 18 juli 2019

Morgan Johansson

Peter Eriksson (Utrikesdepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen föreslås att riksdagen godkänner avtalet om politisk dialog och samarbete mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Kuba, å andra sidan. Förhandlingarna om ett avtal inleddes 2014 och i december 2016 undertecknade parterna ett färdigt avtal. Den 5 juli 2017 godkände Europaparlamentet avtalet, som började tillämpas provisoriskt mellan EU och
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Propositionen bereds i utskott

Händelser

statustext: Propositionen bereds i utskott Inlämnad: 2019-07-25 Bordlagd: 2019-08-29 Hänvisad: 2019-09-05 Motionstid slutar: 2019-09-25

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.