Avveckling av försäkringsdelegationerna samt ändrad beslutsordning i ärenden om bilstöd

Proposition 2006/07:10

Regeringens proposition 2006/07:10

Avveckling av försäkringsdelegationerna samt

Prop.

ändrad beslutsordning i ärenden om bilstöd

2006/07:10

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Stockholm den 2 november 2006

Fredrik Reinfeldt

Göran Hägglund

(Socialdepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen föreslås att Försäkringskassans försäkringsdelegationer avvecklas. I samband med att försäkringsdelegationerna avvecklas föreslås att Försäkringskassan övertar ansvaret för tillsättandet av ledamöter i socialförsäkringsnämnderna. Vidare föreslås att Försäkringskassan övertar ansvaret för att besluta om deltagande i finansiell samordning och annan samverkan inom rehabiliteringsområdet.

Slutligen föreslås att ärenden om
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat

Händelser

Inlämning: 2006-11-06 Bordläggning: 2006-11-07 Hänvisning: 2006-11-08 Motionstid slutar: 2006-11-22
Förslagspunkter (1)