Barnets bästa när vård enligt LVU upphör – lex lilla hjärtat

Proposition 2021/22:178

Regeringens proposition 2021/22:178

Barnets bästa när vård enligt LVU upphör – lex

Prop.

lilla hjärtat

2021/22:178

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Stockholm den 17 mars 2022

Magdalena Andersson

Lena Hallengren (Socialdepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll

I denna proposition lämnas förslag som syftar till att stärka principen om

barnets bästa och säkerställa trygghet, säkerhet och stabilitet för barn som

vårdas enligt lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av

unga, förkortad LVU, och socialtjänstlagen (2001:453), förkortad SoL. I

propositionen föreslås att om vård har beslutats med stöd av 2 § LVU får

socialnämnden inte besluta att vården ska upphöra förrän de omständig-

heter som
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat

Händelser

Inlämnad: 2022-03-21 Bordlagd: 2022-03-22 Hänvisad: 2022-03-23 Motionstid slutar: 2022-04-06

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.