Barnpornografibrottet och preskription av brott mot barn

Proposition 2019/20:69

Regeringens proposition 2019/20:69

Barnpornografibrottet och preskription av brott

Prop.

mot barn

2019/20:69

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Stockholm den 23 januari 2020

Ibrahim Baylan

Mikael Damberg (Justitiedepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll

Regeringen föreslår att det straffrättsliga skyddet för barn stärks. Följande förslag till lagändringar lämnas.

•Minimistraffet för grovt barnpornografibrott höjs från fängelse i sex månader till fängelse i ett år.

•Den som skildrar ett barn i pornografisk bild ska kunna straffas för barnpornografibrott även om han eller hon inte haft uppsåt till men varit oaktsam beträffande omständigheten att den som skildras är under 18 år.

•Preskription avskaffas för våldtäktsbrott
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Propositionen bereds i utskott

Händelser

Inlämnad: 2020-01-28 Bordlagd: 2020-01-28 Hänvisad: 2020-01-29 Motionstid slutar: 2020-02-12

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.

Förslagspunkter (2)