Bättre möjligheter till tidsbegränsad anställning, m.m.

Proposition 2006/07:111

Regeringens proposition 2006/07:111

Bättre möjligheter till tidsbegränsad anställning, m.m. Prop. 2006/07:111

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Stockholm den 3 april 2007

Fredrik Reinfeldt

Sven Otto Littorin

(Arbetsmarknadsdepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen föreslås ändringar i lagen (1982:80) om anställningsskydd och semesterlagen (1977:480).

Anställningsskyddslagen

I den del som avser anställningsskyddslagen föreslås att avtal om tids-

begränsad anställning skall få träffas för allmän visstidsanställning, för

vikariat, för säsongsarbete och när arbetstagaren fyllt 67 år.

Det föreslås att en allmän visstidsanställning skall övergå till en

tillsvidareanställning om arbetstagaren under
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat

Händelser

Inlämning: 2007-04-12 Bordläggning: 2007-04-12 Hänvisning: 2007-04-13 Motionstid slutar: 2007-04-27

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.

Förslagspunkter (4)