Befogenhet att beslagta fisk och annan egendom enligt fiskelagen

Proposition 2008/09:58

2008/09:58

   
   
   
     
     
     
     
     
     
     
     
     
       
     
       
     
     
   
     
         
                       
 
                           
               
                           
   
   
   
         
               
   
   
               
     
             
                     
         
       
               
   
     
   
   
             
                   
                   
             
             
                           
   
   
   
   
   
     
                         
               
   
   
             
   
   
                         
     

fiskelagen.

egendom

fiske.

polismännens

2009.

vändiga.

     

fiskelagen

   
           
             
         
           
       
           
   
             
   
     
           
           
                   
   
   
   
   
   
         
     
   
           
       
   
   
   
   
           

promemorian

                 
                             
         
                   
               
                             
   
   
   
         
               
   
   
                 
     
           
                     
             
   
     
     
   
       
     
                     
                     
             
             
                             
   
   
   
   
   
     
                           
               
   
   
             
   
   
                           
   
   
             
     
     
     
     
   
   
   
   
   

fiskelagen

Pock.

stycket.

Ärendet är avslutat

Händelser

Inlämning: 2008-10-28 Bordläggning: 2008-10-28 Hänvisning: 2008-10-29 Motionstid slutar: 2008-11-12
Förslagspunkter (1)