Behandling av personuppgifter vid Försvarsmakten och Försvarets radioanstalt

Proposition 2020/21:224

Behandling av personuppgifter vid Försvarsmakten och Försvarets radioanstalt

Regeringens proposition 2020/21:224

Behandling av personuppgifter vid

Prop.

Försvarsmakten och Försvarets radioanstalt

2020/21:224

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Stockholm den 9 september 2021

Stefan Löfven

Peter Hultqvist (Försvarsdepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen föreslås två nya lagar om behandling av personuppgifter vid Försvarsmakten respektive Försvarets radioanstalt. De nya lagarna föreslås ersätta lagen om behandling av personuppgifter i Försvarsmaktens försvarsunderrättelseverksamhet och militära säkerhetstjänst och lagen om

behandling av personuppgifter i Försvarets radioanstalts försvarsunderrättelse- och
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Propositionen är inlämnad

Händelser

Inlämnad: 2021-09-13 Bordlagd: 2021-09-14 Hänvisad: 2021-09-15 Motionstid slutar: 2021-09-29

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.

Förslagspunkter (5)