Behandling av personuppgifter vid hantering av oredlighet i forskning

Proposition 2019/20:7

Regeringens proposition 2019/20:7

Behandling av personuppgifter vid hantering av

Prop.

oredlighet i forskning

2019/20:7

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Jönköping den 12 september 2019

Stefan Löfven

Anna Ekström (Utbildningsdepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen föreslås ändringar i lagen om ansvar för god forskningssed och prövning av oredlighet i forskning som syftar till att möjliggöra behandling av personuppgifter vid hantering av oredlighet i forskning. Det föreslås bestämmelser om behandling av känsliga personuppgifter, skyddsåtgärder och undantag från den registrerades rättigheter i EU:s dataskyddsförordning.

Lagändringarna föreslås träda i kraft samma dag som lagen om ansvar för god forskningssed
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Propositionen bereds i utskott

Händelser

Inlämnad: 2019-09-17 Bordlagd: 2019-09-17 Hänvisad: 2019-09-18 Motionstid slutar: 2019-10-02
Förslagspunkter (2)