Behandling av personuppgifter vid hantering av oredlighet i forskning

Proposition 2019/20:7

Regeringens proposition 2019/20:7

Behandling av personuppgifter vid hantering av

Prop.

oredlighet i forskning

2019/20:7

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Jönköping den 12 september 2019

Stefan Löfven

Anna Ekström (Utbildningsdepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen föreslås ändringar i lagen om ansvar för god forskningssed och prövning av oredlighet i forskning som syftar till att möjliggöra behandling av personuppgifter vid hantering av oredlighet i forskning. Det föreslås bestämmelser om behandling av känsliga personuppgifter, skyddsåtgärder och undantag från den registrerades rättigheter i EU:s dataskyddsförordning.

Lagändringarna föreslås träda i kraft samma dag som lagen om ansvar för god forskningssed
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat

Händelser

statustext: Ärendet är avslutat Inlämnad: 2019-09-17 Bordlagd: 2019-09-17 Hänvisad: 2019-09-18 Motionstid slutar: 2019-10-02

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.

Förslagspunkter (2)