Behandling av personuppgifter vid Myndigheten för arbetsmiljökunskap

Proposition 2018/19:151

Regeringens proposition 2018/19:151

Behandling av personuppgifter vid Myndigheten Prop.

för arbetsmiljökunskap

2018/19:151

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Stockholm den 19 juni 2019

Åsa Lindhagen

Susanne Södersten (Arbetsmarknadsdepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll

Propositionen innehåller förslag till en ny lag som ska komplettera EU:s dataskyddsförordning när personuppgifter behandlas vid Myndigheten för arbetsmiljökunskap. Förslaget syftar till att ge myndigheten möjlighet att behandla de personuppgifter som är nödvändiga för att myndigheten ska kunna fullgöra sina arbetsuppgifter på ett effektivt sätt samtidigt som enskildas personliga integritet värnas.

Lagen föreslås omfatta behandling av personuppgifter i den
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Propositionen bereds i utskott

Händelser

statustext: Propositionen bereds i utskott Inlämnad: 2019-06-25 Bordlagd: 2019-06-25 Hänvisad: 2019-08-29 Motionstid slutar: 2019-09-25

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.

Förslagspunkter (1)