Betalningsansvaret för underårigas avgifter inom hälso- och sjukvården och tandvården

Proposition 2009/10:88

Regeringens proposition 2009/10:88

Betalningsansvaret för underårigas avgifter inom

Prop.

hälso- och sjukvården och tandvården

2009/10:88

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Stockholm den 14 januari 2009

Fredrik Reinfeldt

Göran Hägglund

(Socialdepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen föreslås bl.a. ändringar i hälso- och sjukvårdslagen (1982:763), tandvårdslagen (1985:125), lagen (1993:1651) om läkarvårdsersättning och lagen (1993:1652) om ersättning för sjukgymnastik, med innebörd att avgifter för ett barns hälso- och sjukvård och tandvård ska tas ut av barnets förmyndare. Om det finns särskilda skäl får dock avgiften i stället tas ut av barnet.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juni 2010.

1

Innehållsförteckning

1
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat

Händelser

Inlämning: 2010-01-15 Bordläggning: 2010-01-18 Hänvisning: 2010-01-19 Motionstid slutar: 2010-02-02

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.

Förslagspunkter (1)