Biogas i naturgasnätet

Proposition 2016/17:202

Regeringens proposition 2016/17:202

Biogas i naturgasnätet

Prop.

2016/17:202

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Harpsund den 1 juni 2017

Stefan Löfven

Ibrahim Baylan

(Miljö- och energidepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen föreslås ändringar i naturgaslagen (2005:403) för att underlätta inmatningen av biogas i naturgasnät.

Den som innehar en naturgasledning ska på begäran utan dröjsmål lämna skriftlig uppgift om de villkor som i fråga om anslutning för inmatning av naturgas gäller för gasens kvalitet, lukt eller tryck. Innehavaren ska även offentliggöra villkoren.

Regeringen redovisar också sin bedömning i frågan om det bör införas en skyldighet för den som innehar en naturgasledning att överföra naturgas
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat

Händelser

statustext: Ärendet är avslutat Inlämnad: 2017-06-01 Bordlagd: 2017-06-02 Hänvisad: 2017-06-07 Motionstid slutar: 2017-06-19

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.

Förslagspunkter (1)