BNP-indexering av skatterna på kemikalier i viss elektronik och avfallsförbränning

Proposition 2021/22:240

Regeringens proposition 2021/22:240

BNP-indexering
av skatterna på kemikalier i

Prop.

viss elektronik och avfallsförbränning

2021/22:240

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Stockholm den 5 maj 2022

Morgan Johansson

Mikael Damberg (Finansdepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen föreslås att skatten på kemikalier i viss elektronik och skatten på avfallsförbränning ska räknas om, utöver årligen med hänsyn till förändringen i konsumentprisindex (KPI), även med beaktande av utvecklingen av bruttonationalprodukten genom ett tillägg med två procentenheter till förändringen i KPI.

Ändringarna föreslås träda i kraft den 22 november 2022.

1

Prop. 2021/22:240

2

Innehållsförteckning

1

Förslag till
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Propositionen bereds i utskott

Händelser

Inlämnad: 2022-05-10 Bordlagd: 2022-05-10 Hänvisad: 2022-05-11 Motionstid slutar: 2022-05-25

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.

Förslagspunkter (2)