Budgetpropositionen för 2007 Bilaga 1 Specifikation av statsbudgetens utgifter och inkomster för 2007

Proposition 2006/07:1

Bilaga 1

Specifikation av statsbudgetens utgifter och inkomster för 2007

PROP. 2006/07:1 BILAGA 1

Bilaga 1

Specifikation av statsbudgetens utgifter och inkomster för 2007

Innehållsförteckning

1TU

UT

SpecifikationTU

av statsbudgetens utgifter för 2007UT................................................

5

2TU

UT

SpecifikationTU

av statsbudgetens inkomster för 2007UT..........................................

21

3

PROP. 2006/07:1 BILAGA 1

1 Specifikation av statsbudgetens utgifter för 2007

I det följande sammanställs statsbudgetens anslag för 2007. Anslagen är fördelade på utgiftsområden och politikområden. Samtliga anslag är ramanslag.

1000-tal
kronor

1

Rikets styrelse

10 676 842

27

Mediepolitik

722
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Bilagor (34)